Arv og testamente

Testamentariske gaver til fonden A Race Against Breast Cancer er fritaget for arveafgift. Dette indebærer, at beløb, der testamenteres til fonden A Race Against Breast Cancer ubeskåret går til Dansk Center for Translationel Brystkræftforskning.

Ønsker du at oprette et testamente anbefaler fonden A Race Against Breast Cancer at du rådfører dig med en advokat. Har du spørgsmål om oprettelse af testamente, kan henvendelse ske til fonden A Race Against Breast Cancers sekretariat info@araceagainstbreastcancer.dk

.