.

Ny anvendelse af "gamle" lægemidler skal forbedre overlevelsen af brystkræft!

Nils Brunner, Professor på Institut for Veterinær Patobiologi Københavns Universitet har også nyt indenfor brystkræft forskningen:

Gennem de sidste år er der kommet ny kemoterapi til i behandlingen af brystkræft og gamle og nye stoffer bruges nu i kombination. Alligevel ser vi, at nogle kvinder udvikler behandlingsresistens (manglende følsomhed) overfor den givne behandling og lægerne efterfølgende ikke er i stand til at kurere kvinden for hendes brystkræft.

Forskere og læger er enige om, at netop udvikling af resistens overfor gængs kemobehandling er hovedårsagen til, at nogle kvinder får tilbagefald af deres sygdom. Vi har derfor brug for nye stoffer til behandling af brystkræft. Disse nye stoffer skal være karakteriseret ved dels at have en anden virkningsmekanisme end de gængse kendte stoffer, og dels ved ikke at blive påvirket af de resistensmekanismer, som de gængse stoffer kan medføre.

Læger og forskere fra Herlev Hospital, Kræftens Bekæmpelse og Københavns Universitet har i et DCTB samarbejde, som allerede er blevet støttet af ARABC, udført en del laboratoriestudier vedrørende effekten af antabus på brystkræftceller. Disse undersøgelser har vist, at antabus kan slå brystkræft celler ihjel, på trods af at de er resistante over for gængs kemoterapi. Dette betyder, at antabus måske kan være et værdifuldt tillæg til gængs kemoterapi.  DCTB forskerne er ved at gøre klar til at behandle patienter med spredt brystkræft med antabus. Det er imidlertid således – som med al anden klinisk forskning – at man bliver nødt til at lave nogle indledende undersøgelser af effekt og bivirkninger af antabus hos patienter, inden stoffet kan testes med hensyn til virkning overfor brystkræft. A Race Against Breast Cancer har sammen med DCTB besluttet at målrette deres indsamling i en del af 2015 til at støtte, at antabus kan testes i behandlingen af patienter med spredt brystkræft.

.

Sidste nyt fra forskerne inden året rinder ud

Henrik DHenrik Ditzel er professor, overlæge og dr.med. inden for cancerforskning og onkologi. Er til daglig leder af en stor laboratorieforskningsgruppe på Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet.

Tre markører påvist at bane veje til individualiseret antihormonbehandling af brystkræft 

DCTB forsker Henrik Ditzel og hans kolleger har identificeret tre markører, der viser hvilke patienter med hormonfølsom brystkræft, der kan have gavn af medikamentet Tamoxifen.

Hvad har I fundet ud af i jeres studie?

– Vi har identificeret tre markører (gener), hvis udtryk i kræftknuden med statistisk sikkerhed kan inddele patienter med hormonfølsom brystkræft i to grupper. De patienter, der har et højt niveau af disse markører, vil med større sandsynlighed have gavn af antihormonbehandling med Tamoxifen.

– De tre markører har vi oprindeligt udviklet ved at undersøge patienter i et tidligt stadie af brystkræft, hvor den ikke har spredt sig. Det studie blev publiceret i 2013.

– I det nuværende studie har vi så bekræftet, at disse markører også kan forudsige gavn af behandling ved metastatisk brystkræft, altså hos patienter, hvor sygdommen har spredt sig.

– Derudover har vi bekræftet, at teknikken er yderst robust og reproducerbar, da den kan overføres til et nyt laboratorie og endda et andet land, nemlig Holland, som vi har et samarbejde kørende med.

Hvorfor er resultatet vigtigt?

– Efter en operation for brystkræft bliver patientens knude undersøgt af patologer for forskellige markører, som hjælper med at guide lægerne til den behandling, patienten sandsynligvis vil få mest gavn af.

– På  trods af intens forskning gennem årtier er det endnu ikke lykkedes at finde markører, der med sikkerhed kan give information om hvorvidt tamoxifenbehandling vil være tilstrækkelig behandling at give til kvinder, hvis kræftknude er afhængig af det kvindelige kønshormon for vækst.

– Cirka 80% af alle brystkræftpatienter hører til denne gruppe, og cirka 30% af dem vil få tilbagefald af sygdommen som et udtryk for, at standardbehandlingen ikke har virket tilstrækkeligt.

Hvad er fremtidsperspektiverne?
– De tre markører kan direkte implementeres som en del af et eventuelt fremadrettet studie på hormonfølsomme brystkræftpatienter. Det vil dog tage tid – måske flere år, før markørerne kan indgå i rutinetest.

Hvilken betydning kan disse forskningsresultater få for patienterne?
– Forhåbentlig vil dette studie sammen med andre studier på sigt medføre en mere individualiseret behandling af patienter med brystkræft.

– Målet er, at vi vil analysere den enkelte patients kræftknude, og derved være behjælpelig med at guide onkologerne til at give den mest optimale behandling.

Viderebragt med få modifikationer fra Odense Universitetshospitals hjemmeside / skrevet af Marianne Lie Becker

Læs artiklen – Publiceret i det videnskabelige tidsskrift “Molecular Oncology” under titlen ”Evaluation of the ability of adjuvant tamoxifen-benefit gene signatures to predict outcome of hormone-naïve estrogen receptor-positive breast cancer patients treated with tamoxifen in the advanced setting” med Anieta Sieuwerts og Maria Lyng som delt førsteforfattere.

Fakta om tamoxifen
Tamoxifen er ét af de antihormoner, som tilbydes som efterbehandling af brystkræft.Tamoxifen virker ved at forhindre kræftknuden i at vokse af det østrogen, der normalt produceres i kvindekroppen. Tamoxifen virker blokerende, så østrogen ikke kan give næring til østrogenfølsomme brystkræftceller.

.

Hard Rock Café!

Hard Rock armbaand  Hard Rock logo-2

Hard Rock Cafe støtter også Pink Oktober og Hard Rock har valgt at overskuddet skal gå til A Race Against Breast Cancer. Det er jo helt fantastisk. Hver gang du køber et armbånd går overskuddet til os………

Vi takker af hjertet.

.

Vileda støtter os!

Vileda2-ny

Vi er så glade for alle som vil hjælpe os i kampen mod brystkræft. Vileda har også valgt at hjælpe A Race Against Breast Cancer:

Vileda er stolte af igen i år at støtte A Race Against Breast Cancer, en fond der er stiftet med det ene formål, at indsamle midler til forskning indenfor brystkræft. Vileda donerer 12 kr. for hver solgt PINK UltraMax moppesæt til fonden A Race Against Breast Cancer. Du kan finde den Pinke Vileda UltraMax moppesæt i butikkerne lige nu og være med til at støtte det gode formål.

Vi takker af hjertet – fonden er så glade for alle bidrag. TAK!

vileda-10

.

Estée Lauder har valgt os som partner

Kampagne Estee Lauder-total.ny2Vi er stolte af at Estée Lauder har valgt A Race Against Breast Cancer som partner i deres kampagne omkring brystkræft. Donationen går i år til fonden A Race Against Breast Cancer!

Estée Lauder Companies i Danmark lancerer et helt nyt initiativ for at skabe endnu større bevidsthed omkring brystkræft og inspirere folk til at handle og dele. Estée Lauder Companies lancerer en Instagram/Facebook aktivitet i samarbejde med Field´s Shopping Center i Ørestad og Bruun´s Galleri i Århus.

Fra den 1. oktober til og med den 5. oktober opstiller Estée Lauder Companies pink fotobokse på en lille plads i de to shopping centre og opfordrer alle besøgende til at gå ind i boksene og tage et billede sammen med den lyserøde sløjfe og dele billederne med deres familie og venner på Facebook og Instagram med #BCAsammenervistærkere.

Estée Lauder Companies donerer 5 kr. for hvert af de første 20.000 billeder, der oploades på instagram fra deres fotobokse med hashtagget #BCAsammenervistærkere. Donationen går i år til fonden A Race Against Breast Cancer. Initiativet er tænkt som en positiv aktivitet, der skal give håb, styrke og mod videre til dem, der kæmper med sygdommen og rejse endnu mere bevidsthed om vigtigheden af at støtte kampen om at finde en kur. Hjælp os med at nå målet på 20.000 billeder!

Bagom sløjfen og Estée Lauders Breast Cancer Awareness (BCA) Kampagne:

For 22 år siden fik Evenlyn Lauder, svigerdatter af Estée Lauder, en mission. At italesætte brystkræft og styrke kampen mod brystkræft gennem oplysning og medicinsk forskning. Denne milepæl blev sat i 1992, i en tid hvor tusinder af kvinder døde af sygdommen, men som kun få talte højt om. Estée Lauder Companies BCA Kampagne var et modigt og ambitiøst initiativ om handling overfor en tabubelagt sygdom. Initiativet blev kickstartet af den lyserøde sløjfe, som Mrs. Evelyn H. Lauder udviklede sammen med Alexandra Penney fra Self Magazine. Sløjfen blev hurtigt til et universelt symbol for håb og brystsundhed.

.

Nyt fra forskerne

Henrik Ditzel, forsker hos DCTB har vigtigt nyt indenfor brystkræft forskningen!

Omtrent 85% af de ca. 4500 danske kvinder der hvert år rammes af brystkræft har brystkræfttumorer der viser, at en hormonbehandling kunne gavne dem i behandlingen. Det betyder, at disse patienter kan have gavn af antihormonbehandling i form af medicin som aromatasehæmmere eller tamoxifen. Denne behandling er særdeles effektiv, men synes desværre virkningsløs hos ca. 30% af patienterne, idet de udvikler resistens overfor behandlingen, og får tilbagefald af sygdommen.

Baggrunden herfor kendes ikke med sikkerhed, men skyldes sandsynligvis ændringer i vigtige signaleringsveje i cancercellerne. Vores og andres foreløbige resultater tyder på, at det vil være muligt at forudsige, hvilken hormonbehandling der vil gavne den enkelte patient mest, eller om patienterne skal tilbydes en hel anden form for behandling. En detaljeret forståelse af de signalveje der er involveret i resistensudviklingen vil også gøre det muligt at udvikle nye lægemidler mod disse.

I en ny videnskabelig artikel, netop er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift ”Oncogene”, har DCTB forskerteamet udnyttet de seneste fremskridt inden for molekylærbiologisk forskning til at identificere gener der kan anvendes til teste, hvilken handling den individuelle brystkræftpatient skal tilbydes.

For at belyse de molekylære mekanismer i tamoxifen resistens i brystkræft, undersøgte vi aktiviteten af alle generne der findes i mennesket og identificeret 366 gener der viste ændret aktivitet, når man sammenlignede tamoxifen-resistente brystkræftceller mod tamoxifen-følsomme brystkræftceller. De fleste af disse gener spillede vigtige roller for brystkræftcellers vækst og celledød. Et af generne der viste forhøjet aktivitet i de resistente kræftceller går under betegnelsen FYN.  FYN synes at være specielt interessant. Hvis man reducerer mængden af FYN i resistente celler bliver de mere følsomme overfor medicinen. Modsat, hvis man forøger mængden af FYN i tamoxifen-følsomme brystkræftceller bliver de mindre følsomme overfor tamoxifen behandling.

DCTB forskerteamet undersøgte lokaliseringen af FYN i bortopereret brysttumorvæv fra 2 grupper af brystkræftpatienter, der alle havde modtaget antihormonbehandling. Den ene gruppe med fremskreden sygdom, og den anden gruppe med tidlig brystkræft gav vigtige informationer om det efterfølgende sygdomsforløb. Vores resultater viser, at FYN spiller en vigtig rolle i tamoxifen resistens, og dets lokalisering i brysttumorceller kan anvendes som en ny biomarkør for respons på antihormonbehandling i brystcancer siger Professor, overlæge Henrik Ditzel.

Vores resultater bidrager til at brystkræftpatienter modtager den optimale behandling, og burde på sigt være med til at forbedre overlevelsen og øge livskvaliteten, siger Henrik Ditzel.

Reference: Elias D, Vever H, Lænkholm AV, Gjerstorff MF, Yde CW, Lykkesfeldt AE, Ditzel HJ. Gene expression profiling identifies FYN as an important molecule in tamoxifen resistance and a predictor of early recurrence in patients treated with endocrine therapy. Oncogene. 2014 Jun 2. doi: 10.1038/onc.2014.138. [Epub ahead of print]

.

Skaldet er smukt gav 300.000 kr. til brystkræftforskning

Race Against Breast Cancer, Skaldet er smuk catwalk 2014

Race Against Breast Cancer, Skaldet er smuk catwalk 2014

A Race Against Breast Cancer har nu afholdt tre catwalks og tre udstillinger og nærmer sig 12 mio. indsamlede kroner til forskning i brystkræft. Den tredje Skaldet er smukt-catwalk, som fandt sted 4. maj 2014, indbragte knapt 300.000 kroner. 

Igen i år har fonden A Race Against Breast Cancer sammen med en flok skønne, skaldede kvinder i kemobehandling for brystkræft slået fast, at power, kvindelighed og skønhed ikke forsvinder, fordi man bliver skaldet. Skaldet er smukt 2014 var endnu en fantastisk og mindeværdig catwalk, hvor 16 smukke, stærke og skaldede kvinder indtog catwalken i dansk designertøj og haute couture kjoler med mange beundrende blikke hvilende på sig.

Nu kan du genopleve dagen og få et unikt indblik i stemningen backstage med denne flotte film fra catwalken, lavet af Mads Elias.

Eller du kan se alle de smukke fotos på vores Facebook side her.

Der var igen i år stor interesse fra medierne, og blandt andet DR’s TV Avisen og Go’ Morgen Danmark på TV2 lavede indslag og interviews på dagen. A Race Against Breast Cancer vil nu bruge al den gode omtale til at sikre sig endnu flere virksomhedssponsorater, så brystkræftforskningen kan nå nye milepæle.

Race Against Breast Cancer, Skaldet er smuk catwalk 2014

Race Against Breast Cancer, Skaldet er smuk catwalk 2014

Tak til afgående næstformand & velkommen til den nye
A Race Against Breast Cancer siger stor tak til næstformand Pia Kvistborg Brokmose, som efter snart tre år i fonden har valgt at træde ud af bestyrelsen. Vi takker Pia for hendes store arbejde, energi og kæmpe engagement i den gode sags tjeneste.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen til Lisbet Elmdal, som bliver fondens nye næstformand. Lisbet er i forvejen medlem af bestyrelsen og kommer til at stå i spidsen for virksomhedssponsorater til fonden.

Hjælp os med at forblive §8-godkendte
Fonden er § 8A-godkendt, hvilket betyder, at donationer kan trækkes fra i skat. Den godkendelse er altafgørende for vores eksistens, da det er væsentligt at kunne tilbyde skattefradrag til de virksomheder, der støtter os med donationer.

Efter SKAT’s nye regler, skal antallet af gavegivere årligt overstige 100 personer for, at SKAT fortsat vil § 8-godkende fonden, og hver gavegiver skal give mindst 200 kr.

Hjælp os med at bevare vores §8-godkendelse. Støt med en donation, og du er med til at sikre, at vi også i 2015 kan samle penge ind til forskerne. Husk, at navn og adresse samt CPR/CVR nr. skal oplyses, hvis du ønsker fradrag i skat for dit bidrag. På forhånd tak for din hjælp.

.