Nyt fra forskerne

Studie: Brug af anti-histaminer i behandling af kemoresistens ved brystkræftbehandling
En af de største udfordringer i brystkræftbehandling er udviklingen af kemoresistens, hvilket menes at være årsagen til, at omkring 90 % af kræftbehandlinger af metastatisk brystkræft slår fejl.

Kemoresistens udfordringen
Behandlingsstrategier for brystkræft inkluderer ofte kemoterapien docetaxel. Resistens overfor docetaxel er associeret med forskellige faktorer, så som øget ekspression af efflux pumpen Multidrug Resistant Protein 1 (MDR1), som pumper kemoterapi stofferne ud af cellerne, hvorved de kan overleve behandlingen. Selvom der er forsket meget i kemoresistens i brystkræft, er der stadig ingen måde at omgå det. Der er derfor brug for en bedre forståelse af de molekylære mekanismer, som fører til resistens i brystkræft, for hermed at kunne udvikle nye anti-cancer stoffer til at behandle patienter med kemoresistens. Desværre er udviklingen af nye lægemidler en lang og dyr proces med en lav succesrate. Et alternativ er at genbruge klinisk godkendte lægemidler på nye måder.

Anti-histaminer – ny anvendelse for godkendt lægemiddel?
Vi har undersøgt antihistaminer og fokuseret på deres potentiale som anti-cancer stoffer i kemoresistente brystkræftceller. To brystkræft cellelinjer MDA-MB-231 og MCF-7 samt deres docetaxel-resistente udgaver blev brugt som modelsystem i dette studie. Det blev fundet, at opregulering af MDR1 udover at medføre docetaxel-resistens også gjorde cellerne krydsresistente overfor kemoterapien doxorubicin. Derudover viste vi, at de tre antihistaminer, astemizole, loratadine og ebastine, var i stand til at genskabe følsomheden overfor docetaxel og doxorubicin i resistente MDA-MB-231 celler og i svagere grad i resistente MCF-7 celler.  Astemizole, loratadine og ebastine var i stand til at inhibere MDR1 aktivitet i resistente MDA-MB-231 celler i varierende grad, hvilket muligvis spiller en rolle for deres evne til at genskabe følsomheden overfor kemoterapi.

Konklusion og fortsættelse
Sammenlagt bidrager dette studie til forståelsen af kemoterapi-resistens i brystkræftceller og til undersøgelsen af antihistaminers mulighed som anticancer stoffer. Vi planlægger nu yderligere studier vedr. antihistaminer og kemoterapi resistent brystkræft. Målet er en klinisk afprøvning af antihistaminer i kombination med docetaxel hos kvinder med kemoresistent brystkræft.

Resultaterne er inkluderet i følgende artikel:

Repurposing Cationic Amphiphilic Antihistamines for Cancer Treatment.

Ellegaard AM, Dehlendorff C, Vind AC, Anand A, Cederkvist L, Petersen NH, Nylandsted J, Stenvang J, Mellemgaard A, Østerlind K, Friis S, Jäättelä M.

EBioMedicine. 2016 Jul;9:130-9. doi: 10.1016/j.ebiom.2016.06.013.

 

Hard Rock Cafe støtter med #THINKPINK PINKTOBER EVENT

Hard Rock Cafe har også valgt at støtte A Race Against Breast Cancer i deres #THINKPINK PINKTOBER EVENT, det er vi meget glade for. Læs mere om arrangementet her:

Think Pink this October as we raise money for our chosen local charity A Race Against Breast Cancer

On 22nd October we will host a #ThinkPink Fundraising Evening Event with Live Music from Alyssa Jacey. As a songwriter for over 12 years, Alyssa has now built repertoire of more than 400 originals in multiple genres, 150+ recorded, and a handful getting weekly International airplay from radio, Internet radio and podcasts across the U.S.

Her career started by complete accident after she moved to LA in 2003 to pursue her life long passion as a hip-hop dancer/choreographer. Friends heard her singing to herself, forced her to try karaoke one night, and the rest is history.

Alyssa will be taking requests for charitable donations and in the bar we will have Pink Wigs and Pink Cocktails for sale, with the proceeds all going to our chosen chairty. Dont miss out on the opportunity to see our staff members all dressed in Pink too

We look forward to seeing you there
Read more THINKPINK PINKTOBER EVENT

hardrock

Hard Rock Cafe støtter A Race Against Breast Cancer

Tusind tak til Hard Rock Cafe der har valgt at støtte A Race Against Breast Cancer oktober måned. LÆS hvordan Hard Rock bl.a.støtter her:
Think Pink this October as we raise money for Breast Cancer Awareness. In our bar, rockshop and restaurant you can purchase our #ThinkPinkbracelets for just 10kr, and all proceeds go to this cause. In our #RockShop we also have our collectible Pinktober pin, with 15% of the proceeds from the sale also going to this great cause. Thanks for your support. Read more about the THINKPINK events here THINKPINK PINKTOBER EVENT

hardrock

Vileda laver kampagne igen! Støt A Race Against Breast Cancer….

14595814_1122598024513798_5085845874299626955_n

v40_01

 

Så har Vileda søsat årets første PINK kampagne på Facebook.

Temaet er at sprede glæde og gøre noget ekstra for hinanden!

Giv det videre – online nu:

Vi er gået online med kampagnen “giv det videre”, en kampagne der handler om at sende en kærlig/personlig hilsen til de mennesker omkring dig du holder af. Omtanke spreder sig som ringe i vandet, som et venligt smil og et kram – så derfor, “giv det videre”.
Skriv en personlig besked/hilsen til en du holder af, den personlige besked sættes på en Vileda klud, som vi så sender til den pågældende person. For hver klud vi sender afsted, donerer vi 5 kr. til A Race Against Breast Cancer.
https://www.facebook.com/viledadanmark

 

Tak af hjertet til Vileda for dette fantastiske initiativ! Det rykker og gør en forskel!

Dyr kræftbehandling skal bruges, hvor den virker!

thumbnail_sk%c3%a6rmbillede%202016-09-11%20kl-%2008-59-50

 DCTB forskere på Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) har fundet en metode til at vurdere, hvor en ny, meget dyr behandling mod brystkræft gør mest gavn

For nogle patienter med fremskreden brystkræft har en kombinationsbehandling med to lægemidler vist sig bedre til at bremse sygdommen end andre behandlinger.

Det drejer sig om kombinationen af et nyt lægemiddel, en såkaldt CDK4/6-hæmmer, der lægges oven i den velkendte anti-østrogen behandling. Kombinationsbehandlingen har vist rigtig gode resultater og er godkendt i USA, men endnu ikke i Europa. Det forventes den at blive i løbet af efteråret/vinteren 2016.

– Både i danske og internationale forsøg har vi set, at behandlingen med det nye lægemiddel sammen med anti-østrogen behandling har en god effekt på nogle. Men behandlingen er dyr, så der er behov for viden om, hvem der vil kunne få gavn af kombinationen, siger Henrik Ditzel, professor på Syddansk Universitet og overlæge på Odense Universitetshospital.

Jo højere, jo værre

Sammen med ph.d.-studerende Carla Alves har han fundet frem til et protein CDK6, der kan fortælle, om en patient vil få gavn af den nye behandling.

– Vi har undersøgt tumorer fra patienter, der har fået anti-østrogen behandling med midlet Fulvestrant. Og vi kan se, at de kvinder, der har et højt niveau af CDK6-molekylet, højest sandsynlig vil få størst gavn af behandlingen med CDK4/6-hæmmer, forklarer Carla Alves.

Kvinderne med højt CDK6-niveau har generelt en dårligere prognose for overlevelse, fordi CDK6 er udtryk for høj resistens over for den anti-østrogene behandling.

Et længere liv

– De kvinder, vi har set på, er alle brystkræftpatienter, som har udviklet metastaser, hvilket vil sige, at brystkræften har spredt sig og ikke kan helbredes. Her kan vi behandle for at forlænge livet, og det arbejder vi hårdt på at blive endnu bedre til.

– Med den nye behandling kan vi sandsynligvis forlænge livet yderligere, hos dem, der hurtigst udvikler resistens, mener Henrik Ditzel.

Han forudser, at der vil være stor interesse for den nye behandling, når den bliver godkendt i Danmark. Og at hospitalerne vil opleve et pres fra patienterne for at få den.

FAKTA

Hvert år får 5000 danske kvinder konstateret brystkræft. Af dem udvikler 20-30 procent metastaser. Det vil sige, at kræftcellerne efter endt behandling for brystkræft (kirurgi, kemoterapi og/eller stråler) dukker op andre steder i kroppen og danner tumorer. Af de omkring 1000 tilfælde årligt i Danmark er de 80 procent østrogen receptor-positive, så de kan få glæde af anti-østrogen behandling. Og måske den nye kombinationsbehandling, hvis deres niveau af proteinet CDK6 er højt. Studiet er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Clinical Cancer Research.

Nyt fra vores forskere……

 

Høje niveauer af proteinet PHGDH i brystvæv siger noget om kræftundertypen og ikke om hvordan det går patienten. 

Den nedadgående brystkræft dødelighed som vi har været vidner til gennem de seneste årtier, er hovedsagelig en afspejling af de fremskridt, der har fundet sted i behandlingen af brystkræft samt tidlig diagnosticering af sygdommen. Brystkræft er dog ikke en, men mange forskellige sygdomme, alle med forskellige forløb og respons på behandlingen. En væsentlig del af patienterne med tidlig brystkræft har svulster, som er negative for estrogen receptor (ER), progesteron receptor og Her2, den såkaldt triple-negativbrystkræft. Denne kræfttype har begrænsede behandlingsmuligheder, da tilgængelige brystkræftbehandlinger ofte er baseret på målrettet at ramme østrogen receptoren og HER2s funktion. I et nyt forskningsstudie ledet af DCTB forsker, Professor José Moreira på Københavns Universitet, i samarbejde med Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse, har man undersøgt prøver fra 78 patienter med triple-negative tumorer med henblik på at finde nye mulige terapeutiske mål. De fandt et velbeskrevet protein, D-3-phosphoglycerate dehydrogenase (forkortet PHGDH) hvis mængder var markant forhøjede i triple-negativ brystkræft. PHGDH er før blevet beskrevet  som vigtigt for udviklingen af bryst kræft, og høje tumorvæv PHGDH-niveauer blev associerede med dårlig patient prognose. Flere prækliniske undersøgelser har understøttet disse resultater, og man har derfor haft en formodning om at PHGDH vil være egnet som terapeutisk mål i brystkræft. I deres nyt studie fandt forskere at en undertype af celler i normalt brystvæv også udtrykte høje niveauer af PHGDH og ved nærmere undersøgelser, kunne de konstatere at høj niveauer af PHGDH findes i basale celler (både i normal og i kræftceller). Sandsynligvis er det derfor at triple-negative tumorer viser høj niveauer at PHGDH, idet de ofte opstår fra disse basale celler. Endelig kunne Prof. Moreiras gruppe vise at PHGDH i sig selv ikke er associerede med dårlig patient-prognose, men at proteinet er et markør for triple-negative tumorer, som generelt har en dårligere prognose.

Forskningsresultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Molecular Oncology, Oktober 2015, 9:1636–1654 under titlen “High level PHGDH expression in breast is predominantly associated with keratin 5-positive cell lineage independently of malignancy”.

 

.

Julen nærmer sig…….

*Charlotte Trippetti

Julen banker på og er lige om hjørnet og er du ikke helt på plads med dine gaver, så har vi en super julegaveidé, der giver mening:

Gi´ en donation på kr. 200,- til forskning i brystkræft, til én du holder af eller til én som har alt! Du skal blot overføre penge på MobilePay nr. 60718370 – husk navn, adresse og cpr-nr. – så kan det næsten ikke blive nemmere! Og du er med til at gøre en stor forskel!

Året der gik

A Race Against Breast Cancer har haft endnu et godt og travlt år.

Vi kom igen i år i mål med vores 100 donationer á kr. 200,- som staten kræver at man skal have i hus hvert år for at kunne eksistere som Fond. STORT tak til alle jer, som var så fantastiske at donere dette beløb til os. Vi kommer til at skulle indsamle beløbet igen i 2016 og håber på, at I vil være med endnu engang til at støtte os.

Mange virksomheder er med til at gøre en forskel. Især vil vi nævne Vileda, som i år samlede et rekord stort beløb ind på 130.695,- kr. Kender du en virksomhed der har lyst til at støtte os så send os en mail på info@araceagainstbreastcancer.dk

A Race Against Breast Cancer har også været så heldige at få en donation i form af ny hjemmeside. Tak til Malene Graff fra GraffPlus, som har været så super fantastisk og lave den for os. Ta´et kig rundt på siderne og kom gerne med input – vi er meget stolte af den og synes, at den er blevet super flot. Håber I kan li´ den!

Vi har fået mange donationer siden vores start, som vi har givet UBESKÅRET videre til forskningen i brystkræft – vi har indsamlet i alt Kr. 13.174.443,80 

TAK til alle som har været med i kampen!

Vi ønsker jer hermed alle sammen en rigtig Glædelig Jul og et fantastisk og lykkebringende Nytår. Vi i fonden glæder os vildt til året 2016 – det bliver helt sikkert endnu et spændende år!

 

Fra os alle frivillige i A Race Against Breast Cancer

 .

Benådet med ridderkorset af 1. grad!

12360335_932489906817604_780229425415472546_n

Det er med stolthed, at vi kan annoncere, at vores dygtige forsker ved Syddansk Universitet, overlæge, dr. med., ph. d. Henrik Jørn Ditzel, Skanderborg, er blevet benådet med ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen. Stor og velfortjent tillykke til Henrik fra A Race Against Breast Cancer..

Noscomed Auction for ARABC

Forside_gruppe

Stort TAK skal lyde fra os – Noscomed har samlet ind til os i en Silent Auction for ARABC! Der blev samlet kr. 46.061,11 ind! Er det ikke bare fantastisk!

I anledning af Noscomed 25 års jubilæum besluttede de sig at arrangere en Silent Auction til fordel for ARABC. Ifølge Noscomed er det utrolig vigtigt at støtte sådan en vigtig sag som brystkræft forskning og andre brystkræft relaterede projekter og det er ligeledes vigtigt at samle ind til en organisation som ARABC, hvor Noscomed ved, at det går til formålet i sin helhed!

Vi er så taknemmlige hos ARABC – Noscomed er med til at gøre en forskel!  TAK af hjertet!.

VILEDA gjorde det igen! Flot indsamling…..

vileda

Vi er så super stolte og glade i fonden. Stor TAK til Vileda for en flot indsamling i Pink måned – oktober 2015. Vileda har doneret kr. 130.695,- til A Race Against Breast Cancer i år. Vi er så glade for, at så mange har støttet fonden. En fond der er stiftet med det ene formål at indsamle midler til forskning indenfor brystkræft. ALLE indsamlede midler går 100% til forskningen!

Stort tak for alle bidrag! TAK AF HJERTET!

 

 .

Page 1 of 3123