1) Prof. Nils Brünner, Københavns Universitet: 
300.000 kr. til forskningsprojektet: “Validering af proteinbiomarkører i blodet, der kan afsløre brystkræft på et meget tidligt stadium.”

2) Prof. Henrik Ditzel, Syddansk Universitet:
400.000 kr. til forskningsprojektet: “Molekylære markører der kan forudsige om en given brystkræftpatient vil få gavn af antiøstrogenbehandling eller om yderligere behandling skal tilbydes”.

3) Prof. Jiri Bartek, Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter:
500.000 kr. til “Brug af disulfiram (antabus) som ny kræftbehandling ved spredt brystkræft der er resistent overfor kemo- og antiøstrogen-behandling”.

4) Læge PhD Annette Raskov Kodahl, Odense Universitetshospital
300.000 kr. til forskningsprojektet: “DNA mutationer og miRNA biomarkører der kan måles i blodet og forudsige brystkræftpatientens sygdomsforløb”.

.