Fonde

Fonde bidrager med vigtig støtte til DCTB’s brystkræftforskning. A Race Against Breast Cancer søger selv midler fra fonde, men modtager også fondsmidler uopfordret. Ofte er der tale om støtte til indkøb af større laboratorieapparatur, laboratoriematerialer eller hjælp til ansættelse af forskere, biostatistikere og bioanalytikere.

For yderligere information kontakt venligst fundraisingmedarbejder Gitte Schøning Fuchs via e-mail: info@araceagainstbreastcancer.dk.

.