DCTB samarbejdet består af førende kræftlæger og forskere fra fem af landets største forskningsinstitutioner.

 

Kræftens Bekæmpelse

Når lægerne fra Rigshospitalet har fjernet og typebestemt det udtagne væv fra brystkræftpatienterne, tager DCTB’s forskningsenheder over. Første enhed er holdet fra Kræftens Bekæmpelse, der har til huse kun 10 minutter fra Rigshospitalet. De pågældende forskere råder over viden og ekspertice, der tages i brug når analysen af vævet går i gang kort efter at at operationen af patienten er slut. Kræftens Bekæmpelses’ forskere indgår i DCTBs grundforskningsenhed, og repræsenterer og anvender i DCTB sammenhæng deres viden og erfaring inden for følgende område:

Proteomik

I Afdeling for Proteomer I Kræft stiller vi skarpt på de molekylære mekanismer, som ligger bag den måde brystkræft udvikler sig på. Dette gør vi ved hjælp af avancerede teknikker indenfor proteomforskningen (gel baseret proteomik, massespektrometri, proteinrækker og databaser) og funktionel genomik. Proteomforskning handler om proteiner, og begrebet “proteomik” refererer til at vi er involveret i forskning som involverer analyse (kortlægning og afdækning) af samtlige af “DCTB patienternes” proteiner. Et vigtigt mål for vores analyser er at identificere proteinmarkører, som kan hjælpe til tidlig opdagelse af sygdom, til at kunne give en realistisk prognose for sygdommens forløb, og til forudsigelse af behandlingens virkning, samt til at finde mål for opdagelse af nye lægemidler og anden terapeutisk intervention.

Kontaktperson: Professor – Forskningsenheden “Genomintegritet”, Jiri Bartek

 

Københavns Universitet

Det fjerde team indenfor DCTB arbejder på Københavns Universitet (KU), og indgår i DCTBs forskningsenhed. Holdet fra KU udfører bl.a. analyser på blodprøver fra de brystkræftpatienter, som indgår i DCTB’s forskningsprogram. Blodprøverne tages i forbindelse med operationen og bringes straks til videre analyse af forskererne fra KU. Disse forskere bidrager med ekspertise og analyse relateret til:Patologi

På instituttet screener vi blodprøver fra brystkræftpatienter. Dét vi leder efter er potientielt brugbare markører til opdagelse, prognose, forudsigelighed og monitoriering af brystkræft. Vi benytter forskellige proteinseperations-teknikker, udvikler monoklonale antistoffer, og anvender immunologiske teknikker såsom ELISA, IHC og Western i vores jagt på at afdække de kvantitative og kvalitative karakstika af proteinerne i patienternes blod. Vi har adgang til reference data – jf. Danish Breast Cancer Cooperative Group” (DBCG) – og er derfor i stand til at foretage klinisk relevante valideringer af vores forskningsresultater.

Kontaktperson: Nils Brünner, Prof, MD, Gruppeleder og formand for DCTBs Styregruppe

 

Syddansk Universitet, Odense

Endnu et team indenfor DCTB arbejder ud fra Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital. Herfra forestår teamet analyser på protein, miRNA, RNA og DNA isoleret fra vævsprøver fra brystkræftpatienter og fra brystkræftcellelinier. Holdet fra Syddansk Universitet har gennem mange år foretaget translatorisk brystkræft forskning for at bringe ny biologisk forståelse ud i klinikken for derved at forbedre behandlingen og ultimativt overlevelsen af brystkræftpatienter. Teamet har ekspertise i en lang række avancerede molekylære, cellulære og biokemiske teknikker, herunder proteomics og transkriptomics. En stor del af gruppen forskning foregår ved direkte at analysere brystkræftvæv bortopereret fra patienter. Endvidere tester gruppen flere af deres biologiske fund i dyremodeller samt anvender avanceret billeddannelse. Teamets fokus har været på resistensudvikling overfor endokrin behandling, brystkræft stamceller, metastase udvikling og identifikation af prædiktive og prognostiske biomarkører.

Kontaktperson: Professor, dr.med Henrik Ditzel

 

Herlev Hospital

Kontaktperson: Professor og overlæge på onkologisk afd., Dorte Nielsen

 

Odense Universitetshospital

Kontaktperson: MD, PhD – Læge, onkologisk afd., Annette Raskov Kodahl

 

 .