Fonden er § 8 A og § 12 stk. 3 godkendt. Alle bidrag mellem 1 – 15.000 kr (2015) er fradragsberettigede på selvangivelsen. Såfremt De ønsker at benytte ovennævnte fradragsret på selvangivelsen, bedes de oplyse CPR nr. eller CVR nr. ved indbetalingen via banken eller via e-mail til fondens sekretariat info@araceagainstbreastcancer.dk

SKATs fradragsregler for personlige gaver.

Skatteregler for selskaber/virksomheder der giver gaver eller ydelser til velgørende foreninger.

SKATs fradragsregler vedrørende Gavebrev/bidrag med bindingsperiode.

.