Gavebrev

Et gavebrev er en aftale om at støtte fonden A Race Against Breast Cancer 10 år i træk. Når du tegner et gavebrev, kan hele det årlige bidrag trækkes fra på selvangivelsen.

Man kan maksimalt fradrage 15 % af sin samlede indkomst – dvs. den personlige indkomst og evt. positiv kapitalindkomst. Dog vil man altid kunne trække op til 15.000 kroner fra årligt, uanset indkomstens størrelse. Hele det årlige beløb skal blot være indbetalt inden den 31. december. Et gavebrev er en juridisk bindende kontrakt.

Læs om SKAT’s fradragsregler her….

A Race Against Breast Cancer skal indberette fradragsbeløbet til SKAT. Beløbet vil stå på selvangivelsen under ‘Ligningsmæssige fradrag – Gaver til foreninger mv.’ Du skal stadig selv kunne fremlægge kvitteringer for beløbet.For at vi kan indberette til SKAT, bedes du oplyse dit cpr.nr., navn og adresse i forbindelse med indbetalingen. Hvis du ikke ønsker at fradrage dit bidrag, behøver du ikke oplyse cpr.nr. til fonden A Race Against Breast Cancer.

Kontakt fonden A Race Against Breast Cancer via e-mail: info@araceagainstbreastcancer.dk med henblik på at oprette et gavebrev.

.