I forhold til at nå disse ambitiøse mål er den valgte metode helt afgørende. DCTB’s arbejde tager derfor udgangspunkt i analyser af patientmateriale – såsom væv og blod -, idet vi er i den exceptionelle situation at have adgang til arkiveret vævsmateriale hvor vi har detaljeret viden om sygdomsforløbet for den enkelte patient. Disse studier suppleres med studier på dyrkede celler (in vitro modeller) og forsøgsdyr (in vivo modeller).

Dét vi gør i praksis er at gennemanalysere væv og blod fra hver enkelt patient. Analyserne foretages af forskellige forskere og læger, som hver især råder over en bestemt viden og analyseværktøjer.

Via denne detaljerede, men samtidige bredspektrede tilgang, har vi vist, at det reelt er muligt at tegne et “molekylært øjebliksbillede” – af hver enkelt kræftknude.

Men i forhold til at kunne sige hvilke karakteregenskaber der er centrale og/eller unikke for brystkræft, er vi nødt til at have et (stort) sammenligningsgrundlag. Derfor er målet i de kommende år, at udføre gennemgribende analyser på væv m.m. fra flere hundrede patienter.

Herefter indledes arbejdet med at teste de pågældende markøeres kliniske relevans, dvs. deres potentiale som mål for tidlig opdagelse og skræddersyede/høj-effektive behandlingsformer. Denne del af arbejdet vil ligesom udviklingen af fx. en opsporende blodprøve, foregå i samarbejde med en eller flere medicinalvirksomheder.

DCTB samarbejder med Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), der råder over patientmateriale og detaljerede oplysninger fra ca. 10.000 brystkræftpatienter, for hvem det fulde kliniske forløb er kendt. Adgangen til disse data udgør en værdifuld referenceramme for forskerne i DCTB.

Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte læge og forsker Nils Brünner,(nbr@life.ku.dk) medlem af DCTB samarbejdet og af DCTBs Styregruppe samt af bestyrelsen i fonden ”A Race Against Breast Cancer”..