A Race Against Breast Cancer er stiftet med det ene formål at samle penge ind til DCTB’s brystkræftforskning. Bidrag fra virksomheder, privatpersoner, fonde og events viderebringes til forskerne i DCTB uden administrationsomkostninger. Fonden er § 8A og § 12, stk. 3 godkendt, og dermed er bidrag fra 1-15.000 kr. fradragsberettiget på selvangivelsen.

Målet er at indsamle 75 mio. kr. til  DCTB’s frontforskningsprojekt.

Med din støtte til A Race Against Breast Cancer er du med til at øge forskningsindsatsen i brystkræft og dermed redde liv.

Der er mange måder, du kan støtte på:

MobilePay
Du kan nu overføre dit støttebeløb direkte med MobilePay på tlf.: 60 71 83 70.
Husk altid at skrive din adresse i kommentarfeltet, når du overfører. Så kan vi nemmere holde styr på indbetalingerne.

• Pengegaver
Hvis du ønsker at støtte kampen mod brystkræft kan du indbetale et beløb til A Race Against Breast Cancers bankkonto i Danske Bank: reg. 9570 kontonr. 3204 332274.  Læs mere… 

• Virksomhedssponsorater
For de virksomheder som ønsker at støtte kampen mod brystkræft, har A Race Against Breast Cancer Fonden et virksomhedsprogram. Læs mere… 

• Fonde
Støtte fra fonde er vigtig støtte til DCTB’s brystkræftforskning. Læs mere…

• Events / støtteinitiativer
Der er mange anledninger og gode ideer til at starte en indsamling. Her kan du bl.a læse om alternative måder at støtte DCTB. Læs mere… 

 Gavebrev
Et gavebrev er en aftale om at støtte DCTB’s forskningsprogram via fonden A Race Against Breast Cancer 10 år i træk. Læs mere…. 

• Mærkedage 
Glæd en du holder af med et gavekort på en donation til forskning af brystkræft for eksempel i forbindelse med fødselsdage eller reception. Læs mere….

• Arv og Testamente
Testamentariske gaver til fonden A Race Against Breast Cancer er fritaget for arveafgift. Læs mere…. .