A RACE AGAINST BREAST CANCER er en fond og som sådan omfattet af Lov om fonde og visse foreninger. Med hensyn til bidrag til fonde er det lovens udgangspunkt, at disse skal tillægges fondens bundne kapital, og at kun afkastet af den bundne kapital kan anvendes til uddeling. Der er dog en vigtig undtagelse fra denne hovedregel, idet en bestemmelse i loven fastslår, at bidrag/støtte tilgår den frie kapital – og dermed kan anvendes efter fondens formål: nemlig til uddeling – når den, der yder bidraget/støtten bestemmer, at bidraget/støtten skal anvendes til uddeling. For at bidrag/støtte til A RACE AGAINST BREAST CANCER – uanset hvordan bidraget/støtten ydes – ubeskåret kan videregives til DCTB’s forskningsprogram, er det derfor vigtigt, at giveren tilkendegiver, at bidraget/støtten skal anvendes til uddeling.

.