Virksomhedsstøtte

Det sociale ansvar er et vigtigt aspekt hos mange virksomheder i dag. Derfor har A Race Against Breast Cancer skabt et virksomhedsprogram, der gør det muligt for alle virksomheder – uanset størrelse – at støtte kampen mod brystkræft. På den måde bidrager I til forskning i diagnosticering og behandling af brystkræft og kan samtidig udvikle jeres sociale profil over for medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter. Alle midler går ubeskåret til forskningen.

Rammerne er generelle, men fonden vil forsøge at tilpasse aftalen til den enkelte virksomheds ønsker. Der indgås en skriftlig aftale mellem virksomheden og fonden, og denne aftale løber i et år.

Virksomheden vil naturligvis modtage forskellige materialer og services, som den kan bruge i sin kommunikation. Det vil være afhængigt af, hvilken støtte virksomheden yder.

Forskningsassociate ( >25.000.- årligt)
Virksomheden modtager et certifikat, der angiver støtten.
Virksomheden bliver nævnt på fondens hjemmeside og modtager fondens nyhedsbrev.
Virksomheden kan bruge fondens logo på sin egen hjemmeside.
Virksomheden kan bruge fondens logo på brevpapir og andet kommunikationsmateriale.

Forskningspartner (>50.000.- årligt)
Virksomheden modtager et certifikat, der angiver støtten.
Virksomheden bliver nævnt på fondens hjemmeside og modtager fondens nyhedsbrev. Virksomheden kan bruge fondens logo på sin egen hjemmeside.
Virksomheden kan bruge fondens logo på brevpapir og andet kommunikationsmateriale.
Virksomheden kan bruge fondens logo på produkter.

Forskningssponsor (>100.000.- årligt)
Forskningssponsorater aftales i alle tilfælde individuelt med virksomheden.
Som Forskningssponsor er der mulighed for, at såvel fonden og forskere fra DCTB involveres i og bidrager til arrangementer i virksomheden for medarbejdere og kunder.

Virksomhedsstøtte-beløbet er fuldt fradragsberettiget, da A Race Against Breast Cancer er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A og § 12 stk. 3. A Race Against Breast Cancer skal indberette fradragsbeløbet til SKAT, og derfor bedes virksomheder opgive deres CVR- eller SE nr. ved indbetalingen. Hvis virksomheden ikke oplyser CVR- eller SE nr., vil beløbet ikke blive indberettet til SKAT.

Skatteregler for selskaber/virksomheder der giver gaver eller ydelser til velgørende foreninger, læs mere…. 

.